Planet sürət qutusunun əsas quruluşu

2021-11-03

Struktur tərkibi
1.Sadə (tək sıra)planetar sürət qutusumexanizm ötürücü mexanizmin əsasını təşkil edir. Ümumiyyətlə, avtomatik transmissiyanın ötürmə mexanizmi iki və ya daha çox sıradan ibarətdirplanetar dişlimexanizmləri. Sadəplanet dişli mexanizmigünəş dişlisindən, bir neçə planet dişlidən və dişli halqadan ibarətdir, burada planetar dişli planet daşıyıcısının sabit mili tərəfindən dəstəklənir və planetar dişlinin dayaq şaftında fırlanmasına imkan verir. Planet dişliləri həmişə qonşu günəş dişliləri və üzük dişliləri ilə daim birləşir. İşin sabitliyini artırmaq üçün adətən spiral dişlilərdən istifadə olunur.


2. Sadə şəkildəplanetar dişlimexanizm, günəş dişlisi mərkəzdə yerləşirplanet dişli mexanizmi. Günəş dişlisi və planetar dişli tez-tez şəbəkələnir və iki xarici dişli birləşir və əks istiqamətdə fırlanır. Günəş günəş sisteminin mərkəzində olduğu kimi, günəş təkəri də öz mövqeyinə görə adlandırılır. Planet daşıyıcısının dayaq şaftının ətrafında fırlanması ilə yanaşı, bəzi iş şəraitində, planet dişli də yerin fırlanması və planetin ətrafında fırlanması kimi, planet daşıyıcısı tərəfindən idarə olunan günəş dişlisinin mərkəzi oxu ətrafında da fırlanacaq. günəş. Bu baş verdikdə, planetar dişli mexanizminin ötürmə rejimi adlanır. Bütün planet dişli mexanizmində ulduz çarxının fırlanması mövcuddursa və ulduz daşıyıcı sabitdirsə, bu yol sabit mil ötürülməsi adlanan paralel mil ötürülməsinə bənzəyir. Halqa dişli, tez-tez planetar dişli ilə birləşdirilən daxili dişlidir. Daxili dişli və xarici dişli ilə hörülmüşdür və onların arasında fırlanma istiqaməti eynidir. Planet dişlilərinin sayı transmissiyanın dizayn yükündən asılıdır, adətən üç və ya dörddür. Sayı nə qədər çox olsa, yük bir o qədər çox olar.

 

3.Planet qurğusumexanizm adətən üç komponentli mexanizm adlanır. Üç komponent müvafiq olaraq günəş dişli, planet daşıyıcı və halqa dişlilərinə aiddir. Əgər üç komponent bir-biri ilə hərəkət əlaqəsini müəyyən etmək istəyirsə, ümumiyyətlə, onlardan biri ilk növbədə sabitlənməlidir, sonra aktiv hissənin kim olduğunu müəyyənləşdirmək və aktiv hissənin sürətini və fırlanma istiqamətini təyin etmək lazımdır. Nəticədə passiv hissənin sürəti və fırlanma istiqaməti müəyyən edilir.