Hidravlik bucurqadın iş prinsipi

2021-06-11

1. Güc hissəsi - əsas hərəkətvericinin mexaniki enerjisini yağın təzyiq enerjisinə (hidravlik enerji) çevirir, məsələn: hidravlik nasos.
2. İcra hissəsi-hidravlik nasosun daxil etdiyi yağ təzyiqi enerjisini iş mexanizmini hərəkətə gətirən mexaniki enerjiyə çevirmək. Məsələn: hidravlik silindrlər,Hidravlik Motor.
3. Nəzarət hissəsi - yağın təzyiqini, axını və axın istiqamətini idarə etmək və tənzimləmək üçün istifadə olunur, məsələn: təzyiqə nəzarət klapanı, axını idarə edən klapan və istiqamətə nəzarət klapan.

4. Köməkçi hissə- neftin saxlanması, filtrasiyası, ölçülməsi və möhürlənməsi rolunu oynayan bir sistem yaratmaq üçün ilk üç hissəni bir-birinə birləşdirin. Məsələn: boru kəmərləri və birləşmələr, yanacaq çənləri, filtrlər, akkumulyatorlar, möhürlər və nəzarət alətləri və s.